ਸਲਾਹ

ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਖੇਪ ਏ.ਡੀ.

ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਖੇਪ ਏ.ਡੀ.

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਏ ਡੀ ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਅਨੋ ਡੋਮੀਨੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਲ' ਵਿਚ, ਜਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨੋ ਹਾਮੀਅਨ ਨੋਸਟਰੀ ਜੇਸੂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ 'ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਲ.'

ਏ ਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਯੁੱਗ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਐਨੋ ਡੋਮੀਨੀ ਬੀ.ਸੀ. ਲਈ 'ਮਸੀਹ ਅੱਗੇ.'

ਏ ਡੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਈਸਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਖੇਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੀ.ਈ. 'ਸਾਂਝਾ ਯੁੱਗ' ਲਈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ, ਇਸ ਤਰਾਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਡੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਲਾਤੀਨੀ ਸ਼ਬਦ-ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲ (AD 2010) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ "ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ 2010 ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ" ਹੋਵੇਗਾ . (ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਏ.ਡੀ. 2010 ਜਾਂ 2010 ਏ.ਡੀ. ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ)

ਨੋਟ: ਸੰਖੇਪ ਏ.ਡੀ. "ਲਈ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ"ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਮਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਲੈਂਡ, ਨੋਨਸ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ. ਤਾਰੀਖ a.d.XIX.Kal.Feb. ਭਾਵ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਕਲੈਂਡ ਤੋਂ 19 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ. ਏ.ਡੀ. 'ਤੇ ਨਾ ਗਿਣੋ ਲਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਬਣਨ ਲਈ. ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਅਕਸਰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

ਵਜੋ ਜਣਿਆ ਜਾਂਦਾ: ਐਨੋ ਡੋਮੀਨੀ

ਵਿਕਲਪਿਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ: AD (ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ)

ਉਦਾਹਰਣ: ਏ.ਡੀ. 61 ਵਿਚ ਬੌਡੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰੋਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਏ.ਡੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਣ, ਏ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੋੜ (+) ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਘਟਾਓ (-) ਪਾਸੇ. ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਲਾਤੀਨੀ ਸੰਖੇਪਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ:

 

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Linear Algebra: Geometry and Algebra of Vectors. Basics (ਸਤੰਬਰ 2020).