ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ: ਦਿਲਚਸਪ ਕਲਾਸਾਂ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋਕ, ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਸਵਾਦ. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆ ਲਓਗੇ: ਘਰੇਲੂ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵੋਗੇ. ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ; ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੋ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋ; ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖੁੰਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੱਥਰ-ਠੰਡੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ ਵੇਚੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਹੈ.

ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ

ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਹੈਲੋ" ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਕਾਈਪ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ. ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱakੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ. ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ.

ਅਪਡੇਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ. ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ, ਡੈਡੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਆਖਰਕਾਰ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਬੀਮਾਰ ਸੀ ਜਾਂ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਨੌਖਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹਰ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ.

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ

ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਪਸ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਰਾਂ 'ਤੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਘਰ-ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ. ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ ਹੈ. ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:

  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?
  • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਵੈਸੇਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਮਾੜੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇ.