ਸਲਾਹ

ਪਿੰਟਾਜ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਫਿਕੋ: ¿qué es y cómo te afecta?

ਪਿੰਟਾਜ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਫਿਕੋ: ¿qué es y cómo te afecta?

ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਏਸ ਏਨਾ ਕੈਲੀਫਿਕੀਐਨ ਐਂਟਰ 300 ਯ 850 ਪੈਂਟੋਸ ਕੂ ਸੀ ਸੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਪੈਰਾ ਡਿਟੀਕਟਰ ਲਾ ਪ੍ਰੋਬਿਲਿਡੇਡ ਡੀ ਕੂ ਯੂਨਾ ਪਨਾਗ ਯੂਨਾ ਡੇudaਡਾ ਡੈਂਟ੍ਰੋ ਡੈਲ ਪਲਾਜ਼ੋ ਐਸਟੇਬਲਸੀਡੋ. ਐਨ ਐਸਟਾਡੋਸ ਯੂਨਿਡੋਸ, ਅਨ ਪੈਸਸ ਕੁਆਯੋ ਆਰਥਿਕਤਾ está Basada en el crédito, el puntaje de crédito es uno de los datos más Importantes de cualquier persona.

ਲੋ ਕਾਇ ਡੀਬਸ ਸਾਬਰ ਸੋਬਰ ਤੂ ਪੰਤਜ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਫਿਕੋ

  • ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਫਿਕੋ ਐਸ ਏਨਾ ਕੈਲੀਫਿਕੀਐਨ ਐਂਟਰ 300 ਯ 850 ਪੈਂਟੋ. ਇੱਕ partir de 670 el puntaje se ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਯੂਨੋ, y a partir de 800, excelente.
  • ਐਸਟਾ ਕੈਲੀਫੈਸੀਅਨ ਸੇ ਟੋਮਾ ਐਨ ਕੂਇੰਟਾ ਏ ਲਾ ਹੋਰਾ ਡੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਟਾਰਜਿਟਸ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ, ਹਿਪੋਟੇਕਸ, ਸੇਗੂਰੋਸ, ਪ੍ਰਿਸਟਾਮੋਸ ਪੈਰਾ ਆਟੋਜ਼, ਈ ਇਨਕਲਾਸ ਅਬਰਿਰ ਕਯੂਨੇਟਸ ਪੈਰਾ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਪਬਲਿਕੋਸ ਯੂ ਟੈਲਫੋਨੋਸ ਸੈਲੂਲਰਸ.
  • ਪੈਰਾ ਮੇਜੋਰ ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਸੇ ਡੇਬੇ ਮੈਨਟੇਨਰ ਟਾਰਜੇਟਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਐਕਟਿਵਾਜ y ਕੌਨ ਯੂਨ ਬੈਲੇਂਸ ਇਨਫਿਅਰਅਰ ਅਲ 30 ਪੋਰ ਸੇਰੀਟੋ ਡੇਲ ਲਿਮੀਟ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ, ਐਡੀਮੇਸ ਡੀ ਪਾਗਰ ਟੂਡੇਸ ਲਾਸ ਡੂਡਾਸ ਏ ਟਾਈਮਪੋ.
  • Aਨਾ ਵੇਜ਼ ਅਲ ਆਯੋ, ਟੋਡਾਸ ਲਾਸ ਪਰਸਨ ਟੇਨਨ ਡੀਰੇਚੋ ਏ tenਬਟੇਨਰ ਅਨ ਰੀਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸੀਓ ਗ੍ਰੇਟਿਸ ਡੀ ਕੈਡਾ ਉਨੋ ਡੀ ਲੋਸ ਟਰੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁਰਸ ਡੀ ਕ੍ਰੋਡਿਟੋ.

ਇਕ ਐਂਜਿਸਟਿਟੀ ਵੇਰੀਅਸ ਪੈਂਟਜਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ, ਏਲ ਮਾਈਸ ਯੂਟਿਜੈਡੋ ਈਸ ਏਲ ਕਨੋਸੀਡੋ ਕਾਮੋ ਫਿਕੋ (ਪੋਰਟ ਲਾਸ ਸਿਗਲਾਸ ਡੀ ਫੇਅਰ ਆਈਜ਼ੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ). ਈਸਟ ਸੇ ਏਲਾਬੋਰਾ ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀ ਅਨ ਰੀਪੋਰਟੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਕ੍ਰੇਆਡੋ ਪੋਰਟ ਉਨੋ ਡੀ ਲੋਸ ਟ੍ਰੇਸ ਬੁਰਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼-ਏਕਿਫੈਕਸ, ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ-.

El reporte de cr dedito es una compilación de información sobre cómo una persona maneja su crédito y su deuda. Incluye cuánto Debe, dunde trabaja, c pmo paga sus deudas, dende vive, si se ha ਐਲਾਨੋਡੋ en Bancarrota, si ha tenido una vivienda affgada, juicio por falta de pago, un auto recobrado, ਆਦਿ.

ਏ ਪਾਰਟੀਰ ਡੀਲ ਰਿਪੋਰਟੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਕਿ que ਈਲਾਬੋਰਾ ਯੂਨੀੋ ਡੀ ਲੋਸ ਬੁਰਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ, ਫਿਕੋ ਨਿਰਣਾਇਤਾ ਅਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ.

¿C temo te afecta el puntaje de crédito FICO?

ਲਾ ਕੈਲੀਫਿਸੀਅਨ ਡੀ ਫਿਕੋ ਪਾਈਡੇ ਅਫੇਟਰ ਯੂਨਾ ਗ੍ਰੈਨ ਵੈਰੀਐਡਡ ਡੀ ਸੀਟੌਸੀਓਨੇਸ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਰਸ. ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਡੀਟਲੈਮੌਸ ਲਾਸ más ਫ੍ਰੀਕੁਏਨਟੇਸ.

ਸੋਲਿਸਿਟਡ ਡੀ ਟਾਰਜੇਟਾ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ

ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀ ਲਾ ਪੇਟੀਸੀਨ ਐਸ ਅਪ੍ਰੋਬਾਡਾ ਯ ਲਾ ਤਸਾ ਡੀ ਇੰਟਰਸ ਕੂ ਸੀ ਟ ਐਪਲੀਕਾ. ਐਂਟਰ ਮੂਸ ਬਾਜੋ ਐੱਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਫਿਕੋ, ਮੀਸ ਅਲਟੋ ਅਲ ਇੰਟਰਸ.

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਿਵੀਐਂਡਾ

ਲਾਸ ਗ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਇਨੋ ਮੋਬਾਈਲਿਅਰਸ ਯੂਟਿਜੈਨ ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਫਿਕੋ ਪੈਰਾ ਅਪ੍ਰੋਬਾਰ ਓ ਡੀਨੇਗਰ ਏਨਾ ਸੋਲਸਿਟਡ ਡੀ ਅਲਕੁਇਲਰ. ਲਾਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਕੂ ਨ ਟਿਯੇਨ ਅਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਬੁਏਨੋ ਐਸੀਟ ਸੀਮਟ ਐਡ ਅਲਕੋਇਲਰ ਵਿਵਿਏਂਡਾ ਏ ਪੇਕਸੀਅਸ ਕੰਪੇਸ ਓ ਪ੍ਰੋਪਿਟੀਓਰਿਜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ.

ਸੇਗੂਰੋ ਡੀ ਆਟੋ

ਲਾਸ ਏਸੇਗ੍ਰੋਡੋਰਸ ਨਿਰਭਰ ਡੈਲ ਪੁੰਟਾਜੇ ਡੇ ਸੇਗੂਰੋ (ਬੀਮਾ ਸਕੋਰ, en inglés) para decidir si aseguran an un chofer y el coste de la póliza. ਯੂਨੋ ਡੀ ਲੌਸ ਫੈਕਟੋਰਸ ਕੂ ਲੋ ਕੌਂਫੋਰਮੈਨ ਈਸ ਐਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸੀਓ ਡੈਲ ਚੋਫਰ, ਜੁਨੋ ਕੌਨ ਸੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀ ਐਸੀਡੇਨਟੇਸ ਯ ਡੀ ਸੀਗੁਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਓਸ.

Cuentas de celular y servicios públicos (ਸਹੂਲਤ)

ਐਲਗੁਨਾਸ ਕੰਪੇਸ ਕਵਿਓ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਿਡਡ, ਅਗੁਲਾ ਓ ਕੇਬਲ ਯੂਟਿਜੈਨ ਏਲ ਪੁੰਟਜ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਪੈਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਸਿ ਐਕਸ ਈਜਨ, ਕਮੋ ਕੰਡੀਸੀਆਈਐਨ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰੀਸਟਾਰ ਅਲ ਸਰਵਿਸਿਓ, ਏਲ ਪਗੋ ਪੋਰ ਐਡਰਲੈਂਟੋ ਓ ਲਾ ਕਨਜੈਨਸੀਅਨ ਡੀ ਯੂਨਾ ਕੋਂਟੀਅਡ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸਿਟੋ. ਟੈਂਬੀਅਨ ਐਲ ਕੋਸਟੋ ਡੈਲ ਸਰਵਿਸਿਓ ਪਾਇਡੇ ਸੇਰ ਮਾਈਜ਼ ਆਲਟੋ.

ਹਿਪੋਟੇਕਸ

Es difícil obtener una hipoteca si no se ti tien una buena califación de crédito FICO. ਲਾ solución en estos casos es encontrar un banco ਸਥਾਨਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ o un prestamista pequeño que realice un. ਮੈਨੁਅਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ en vez utilizar el puntaje de FICO. ਐਲ ਮੈਨੁਅਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਟੋਮਾ ਐਨ ਕੂਏਂਟਾ ਏਲ ਟਾਈਮਪੋ ਕਿਆ ਉਨਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਗੈਡੋ ਏ ਟਾਈਮਪੋ ਫੈਕਟੁਰਸ ਮੈਨਸੁਅਲਸ ਕਾਮੋ ਅਲਕੋਇਲਰ ਡੀ ਵਿਵਿਏਂਡਾ, ਸੈਲੂਲਰ ਓ ਸਰਵਿਸਿਓਸ ਪਬਲਿਕਸ.

ਪ੍ਰਸਟਾਮੋਸ ਡੀ ਆਟੋਜ਼

ਲੌਸ ਕਨਸੈਸਿਓਰੀਓਸ ਡੀ ਆਟੋਜ਼ ਅਪ੍ਰਯੂਬੇਨ ਮਾਈਸ ਫੈਸਿਲਮੇਨਟੇ ਵਾਈ ਕੌਨ ਮੇਜੋਰਸ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਨਜ਼ ਫਾਈਨੈਂਸੀਏਰਸ ਲੌਸ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕੌਨ ਬੁਏਨ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ, ਏਨਕ ਲਾ ਇਨਫਰਮੇਸੀਐਨ ਐਨ ਲਾ ਕੂਸ ਬੇਸਨ ਸੁ ਡੀਸੀਸੀਐਨ ਈਸ ਮੈਸ ਐਂਪਲਿਆ ਕੂ ਏਨਿਕਮੇਨ ਡੀ ਐੱਫ ਓ ਐੱਮ ਓ ਡੀ.

ਤੁ ਹਿਸਟੋਰੀਅਲ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਯ ਓਪੋਰਟਿਨੀਡੇਡਜ਼ ਲੈਬੋਰੇਲ

ਨਿੰਗੁਨਾ ਐਂਪਰੇਸ ਪਟੀਡੇ ਨੇਗਰ ਐਂਪਲੀਓ ਏ ਉਨਾ ਪਰਸਨਿਆ ਪੋਰਕ ਟਿਏਨ ਅਨ ਨਮੇਰੋ ਡੀ ਫਿਕੋ ਬਾਜੋ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਅਨੌਖਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀ ਹੈ.

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸੀਓ ਪੈਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ 'ਤੇ, que se conoce en inglés como ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਧਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, contiene informaci informan como la canti داد de deuda por hipotecas, créditos estudianાઇલ, autos, tarjetas de crédito, ਆਦਿ y el ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀ ਪਗੋ. ਪਾਪ, ਕੋਈ incluye ਲਾ ਕੈਲੀਫ਼ੇਸੀਅਨ ਡੀ FICO.

En 11 estados está ਮਨਾਇਦਾ está práctica del reporte क्रेडिट ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਪਾਪ ਏਲ ਕੋਂਨਸਟੀਮੀਐਂਟੋ ਐਕਸਪਰੇਸੋ ਲਾ ਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆ ਕੂ ਐਸਪਿਰਾ ਅਲ ਪੂਓਸਟੋ ਡੀ ਟ੍ਰਾਬਾਜੋ.

Á Cuál es un bunt pantaje FICO?

ਏਲ ਪੁੰਟਜ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ ਫਿਕੋ ਓਸਸੀਲਾ ਐਂਟਰੀ 300 ਵ 850 ਪੈਂਟੋਜ਼ ਯ ਸੀ ਰੀਜ ਪੋਰਟ ਲਾਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ ਪਾਉਟਸ ਪੈਰਾ ਡਿਟੈਕਟਰ ਕੂਯਨ ਬੁਏਨੋ ਐਸ:

  • ਮੇਨੋ ਡੀ 300: ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਓ ਓ ਟਾਇਨਸ ਮੀਨਜ਼ ਡੀ 6 ਮੀਜ਼
  • 300-579: ਮਲੋ (ਗਰੀਬ)
  • 580-669: ਕਮਜ਼ੋਰ (ਨਿਰਪੱਖ)
  • 670-739: ਬੁਏਨੋ (ਚੰਗਾ)
  • 740-799: ਮਯੁ ਬੁਏਨੋ (ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ)
  • Más de 800: ਅਪਵਾਦ (ਬੇਮਿਸਾਲ)

ਕੋਮੋ ਰੈਗਲਾ ਜਨਰਲ, ਸੇ ਅਪ੍ਰੂਬੇਨ ਲਾਸ ਸੋਲਸਿਟਿਡਜ਼ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਏ ਲਸ ਪਰਸਨੈਸ ​​ਕੌਨ ਉਨਾ ਕੈਲੀਫੈਸੀਓਨ ਬੁਆਨਾ ਓ ਸਰਵਿਸਿਅਰ. ਲਾ ਮਯੁ ਬੁਆਨਾ ਓ ਬੇਮਿਸਾਲ suele ਅਪਰੇਜਰ, ਐਡਮਜ਼, ਅਨ ਟੀਪੋ ਡੀ ਇੰਟਰਸ ਮੈਸ ਬਾਜੋ.

ਡੇਬੀਡੋ ਏ ਕੂ ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਅਫੇਟਾ ਲਾ ਵਿਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸੀਏ ਯ ਕੋਟਿਡਿਨਾ ਡੇ ਲਾਸ ਪਰਸਨ, ਕੰਟਾਰ ਕੌਨ ਯੂ ਐਨ ਬ੍ਯੂਨ ਪੁੰਟਜੇ ਫਿਕੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਾ ਵਿਡਾ ਇਨ ਐਸਟਡੋਸ ਯੂਨੀਡੋਜ਼.

¿C semo se crea el puntaje de crédito FICO?

ਪੈਰਾ ਨਿਰਧਾਰਕ cá esl es el puntaje FICO de una persona se computan ਲੋਸ ਸਿਗੁਏਨਟੇਸ ਫੈਕਟੋਰਸ, ਇੱਕ ਲੌਸ ਕੂ ਸੇ ਸੇ ਲੇਸ ਡਾਈਫੇਰੇਂਟ ਪੇਸੋ.

ਲਾ ਹਿਸਟ੍ਰੀਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸੀਆ es el factor más Importante, contabilizando el 35 por ciento del ਕੁਲ ਡੈਲ ਪੰਤਜ FICO. ਅਫੇਕਟਨ ਨੇਗਾਟਿਵਮੇਨਟੇ ਲੋਸ ਪਗੋਸ ਈਫੈਕਟੂਆਡੋਸ ਟਾਰਡੇ, ਡਿ deਡਸ ਇੰਪੈਗੈਡ ਰੀਸੀਪਰੇਡਸ ਪੌਰ ਯੂਨਾ ਏਂਸੀਸੀਆ ਡੀ ਕੋਬ੍ਰੋ, ਈਜੈਕਸੀਓਨੀਸ ਹਿਪੋਟੇਕ੍ਰਿਅਸ, ਡਿਕਲੇਅਰਸੀਨੇਸ ਡੀ ਬੈਨਕੈਰੋਟਾ ਆਦਿ. ਲੌਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਮੇਜ਼ ਰੀਸੀਐਂਟੀਐਸ ਟਿਏਨਨ ਮੇਅਰ ਪੇਸੋ ਕੈਨ ਲੋਸ urਕੁਰੋਡੋਸ ਹੈਸ.

ਏਲ ਨਿਵੇਲ ਡੀ ਦਿਓਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਕੋ. Es la cantidad de deuda que tiene una persona comparado con su límite de crédito. Se recomienda ਮੈਨਟੇਨਰ ਏਲ ਬੈਲੇਂਸ ਡੀ ਲਾਸ ਟਾਰਜੇਟਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਟੋ ਪੋਰ ਡੀਬੀਜੋ ਡੇਲ 30 ਪੋਰ ਸੇਰੀਟੋ ਡੀ ਸੁ ਲਿਮਿਟ.

ਲਾ ਦੁਰਸੀਅਨ ਡੀ ਲਾ ਹਿਸਟਰੀਆ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ es el 15 por ciento del puntaje de FICO. ਪੌਰ ਐਸਟਾ ਰੇਜਨ ਏਸ ਏਕਨੋਸੇਜੈਬਲ ਮੈਨਟੇਨਰ ਅਬਿਏਰਟਾਸ ਲਾਸ ਕੁਏਨਟਾਸ ਮਾਈਜ਼ ਐਂਟੀਗੁਆਸ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ ਯ ਸੇਗੁਇਰ ਯੂਟਿáਜੋਲੋਲਾਸ.

ਏਲ ਨਮੇਰੋ ਡੀ ਸੋਲਸਿਟਿudesਡਜ਼ ਪੈਰਾ ਵੇਰਿਫਿਅਰ ਏਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ de una persona es el 10 por ciento del puntaje FICO. Englés esto se conoce como ਪੁੱਛਗਿੱਛ, y ਪੈਰਾ FICO solo se tienen en cuenta las relacionadas con aplicaciones para solicitar un nuevo crédito (ਕੋਨੋਸੀਡੇਸ ਕੋਮੋ) ਸਖਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ). Se computan solo las efectuadas en el último año, aunque ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ en el reporte de crédito durante dos años.

ਫਾਈਨਲਮੇਂਟ, ਲੌਸ ਡੀਫੈਰਨੇਟਸ ਟਿਪੋਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ con que se cuente conforman el 10 por ciento del puntaje FICO.

¿ਕੈਮੋ ਮੇਜੋਰਰ ਏਲ ਪੁੰਤਾਜੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ?

Para obtener un buen puntaje de crédito es necesario comprar algo a crédito y pagar dicho crédito dentro de plazo.

Aਨਾ ਡੀ ਲਾਸ ਫੌਰਮਜ਼ ਐਮਸ ਸਧਾਰਣ ਵਾਈ ਕਮੂਨਸ ਡੀ ਕਰੀਅਰ ਟੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ ਯ ਮੇਜੋਰਰ ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਈ ਸੈਕਰ ਉਨਾ ਤਰਜੈਟ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ, ਹੈਸਰ ਕੰਪ੍ਰੈਸ ਪੇਕੇਅਸ ਕੌਨ ਏਲਾ ਵਾਈ, ਕੈਡਾ ਮੇਸ, ਪਗਰ ਏਸ ਡੀudaਾ ਪੂਰਾਟਮੇਨਟੇ ਓ ਡੀਜਰ ਪੇਂਡੀਐਨਟ ਪੇਅਰਸੀਅਨ ਬੈਲਿਅਰ ਇਨਟੀਅਰਿਓਰ del límite de crédito.

ਲੌਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸੀਰੋਸ ਕਯੂ ਮੇਜੋਰਨ ਏਲ ਪੁੰਤਾਜੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਪੁੱਤਰ ਲਾਸ ਟਾਰਜੇਟਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਯ ਲੋਸ ਪ੍ਰੈਸਟੀਮੋਸ ਡੀ ਟਡੋ ਟਿਪੋ. ਪੌਰ ਐਲ ਕੌਂਟਰਿਓ, ਲਾਸ ਟਾਰਜੇਟਸ ਡੀ ਡਬਿਟੋ ਓ ਪ੍ਰਪਿਗਦਾਸ ਕੋਈ ਸੇ ਕੌਂਬਿਲਿਜਾਨ ਪੈਰਾ ਏਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ, ਕੋਮੋ ਟੈਂਪੋਕੋ ਲਾ ਕੰਟੀਡਿਡ ਡੀ ਦਿਨੇਰੋ ਕੂ ਸੀ ਟਿਨੇ ਐਨ ਏਨਾ ਕੁਏੰਟਾ ਡੀ ਬੈਨਕੋ.

ਐਡੇਮਜ਼, ਮੈਨਟੇਨਰ ਐਕਟੀਵੇਸ ਟਾਰਜੈਟਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ ਐਂਟੀਗੁਆਸ ਯ ਕੋ ਕੌਨ ਅਨ ਬੈਲੇਂਸ ਇਨਟੀਰੀਅਰ ਅਲ 30 ਪੋਰ ਸੇਰੀਟੋ ਡੈਲ ਲਿਮੀਟ ਡੀ ਕ੍ਰਾਡਿਟੋ ਇਕ ਐਲੀਵੇਰ ਐਲ ਨਮੇਰੋ ਫਿਕੋ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ. Por esa razón no se aconseja cerrar cuentas antiguas o dejarlas sin actividad. ਪੈਰਾ ਮੇਜੋਰਰ ਲਾ ਪੁੰਟੂਆਸੀਨ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ, ਲਾਸ ਕੂਆਨਟਾਸ ਐਂਟੀਗੁਆਸ ਬੇਟਾ más Importantes Que لاس ਲਾਸ ਰੀਸੀਐਂਟ.

ਫਾਈਨਲਮੇਂਟੇ, ਨੋ ਪਾਗਰ aਨਾ ਡੀudaਡਾ ਏ ਟੈਂਪੋ, ਐਲ ਇਮਗੋ ਡੀ ਬਿਏਨੇਸ ਪੋਰ ਪਾਰਟ ਡੀ ਉਨਾ ਏਨਸੈਂਸੀਆ ਡੇ ਕੋਬਰੋ, ਲਾ ਬੈਨਕੈਰੋਟਾ ਵਾਈ ਓਟ੍ਰਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸੀਓਰਸ ਪਰਜੁਡੀਕਾਨ ਅਲ ਪੁੰਤਾਜੇ ਡੀ ਕ੍ਰੋਡਿਟੋ ਯ ਪੱਕੇਨ ਈ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਿਕੋ ਪੋਰ siete años. Una vez pasado ese periodo de timpo, no afectan al FICO ni a favour ni en contra.

¿ਕੈਮੋ ਵੈਰੀਫਿਅਰ ਟੂ ਪੁੰਟਜੇ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਫਿਕੋ?

ਗ੍ਰਾਹਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟਕਾਰਮਾ ਡਾਟ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਸੇਮ ਡਾਟ ਕਾਮ. ਐਸਟਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਨਾ ਹਾਰਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ y, ਪਰੇ ਲੋ ਟੈਂਟੋ, ਕੋਈ ਅਫੇਕਟਾ ਏਲ ਪੁੰਟਜੇ ਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ. ਲਾ ਵੈਰੀਫਿਕੀਨ ਸਰ ਪੈਰਾ ਕਵੀ ਕੈਡਾ ਪਰਸਨਾ ਪਟੀਦਾ ਈਸਟਾਰ ਅਲ ਟੈਂਟੋ ਡੀ ਲਾ ਸਲਾਡ ਜਨਰਲ ਡੀ ਸੁ ਕ੍ਰੈਡਿਟੋ.

ਐਡੀਮਜ਼, ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਡੀ ਲਾ ਲੇ ਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸੀਓਨੇਸ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਜਸਟਸ y ਐਕਸੈਕਟਸ (ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ) ਡੇਲ 2003, ਐਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟੇਬਲ ਓਨਟੇਰ ਯੂਨਾ ਵੇਜ ਅਲ ਅਯੋ ਈ ਗ੍ਰੇਟੁਟੀਮੇਨਟ ਯੂਨਾ ਕਾਪੀਆ ਡੈਲ ਰੀਪੋਰਟ ਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੋ ਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅਨ, ਇਕੁਇਟੀਫੈਕਸ ਵਾਈ ਟ੍ਰਾਂਸਯੂਨੀਅਨ ਮਿਡਿਅਨੈਂਟ ਪੇਜ .annualcreditreport.com.

Este es un artículo informativo. ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਸਰਸੁਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ.